คำพยากรณ์ทั้ง ๑๒ เดือน

    สิทธิการิยะ ฯ   เกจิอาจารย์ท่านทำนายเดือนแบบ   “ จันทรคติ ”  กล่าวคือ นับตามดาวฤกษ์ต่าง ๆ   ที่พระจันทร์โคจรมาถึงทั้งระหว่างข้างขึ้น -  ข้างแรมเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่า   “ ยน ”  มี ๓๐ วัน   เดือนที่ลงท้ายคำว่าคมมี ๓๑  วันเฉพะเดือน ๓  หรือเดือนกุมภาพันธ์ ๒๘ วัน   มี  หากปีใดมีเดือน   ๘ สอง   เดือนนี้จะมี   ๒๙ วัน   เรียกว่า   “ อธิกมาส ”   ครบ ๓  หรือ ๔ ปี   จะมีอธิกมาสครั้งหนึ่ง

    ข้อสังเกต   ตามหลักโหราศาสตร์   ท่านนับเดือน   มกราคมเป็นเดือน ๒   หรือเดือน   “ ยี่ ”   เดือนธันวาคม  จึงเป็นเดือน  “ อ้าย ”   หรือเดือน ๑  โดยทั่วไปท่านถือเอาเดือน ๕  หรือเดือนเมษายน   เป็นเดือน   เริ่มการทำนาย  ขอเริ่มดังต่อไปนี้

      เดือน   ๕        ตรงกับเดือน       เมษายน
      เดือน     ๖       ตรงกับเดือน      พฤษภาคม
       เดือน     ๗      ตรงกับเดือน      มิถุนายน
       เดือน     ๘       ตรงกับเดือน    กรกฏาคม
       เดือน     ๙     ตรงกับเดือน      สิงหาคม
       เดือน     ๑๐     ตรงกับเดือน       กันยายน
       เดือน     ๑๑     ตรงกับเดือน      ตุลาคม
       เดือน     ๑๒     ตรงกับเดือน      พฤศจิกายน
       เดือน     ๑   (อ้าย)  ตรงกับเดือน   ธันวาคม
       เดือน     ๒   (ยี่)   ตรงกับเดือน   มกราคม
       เดือน     ๓        ตรงกับเดือน       กุมภาพันธ์
       เดือน     ๔        ตรงกับเดือน      มีนาคม