คำพยากรณ์
   ท่านผู้เกิดเดือน ๑๑   หรือราศีตุลย์

    คนเกิดเดือน ๑๑ หรือเดือนตุลาคม  คือ ท่านผู้เกิดในเดือนที่พระอาทิตย์อย่างเข้าสู่ราศีตุลย์ มีลักษณะดังนี้:-

    ชาวราศีตุลย์  เป็นคนเงียบขรึม ไม่ชอบชีวิตโลดโผน นิสัยชาเย็นทำงานมีหลักเกณฑ์ระเบียบเรียบร้อยดี ชอบความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ พื้น ๆ ไม่มีอะไรพิสดาร เอาความสะดวกสบายใจเข้าว่า รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ชอบคนขี้บ่นหรือเจรจาจู้จี้ยียวน เป็น นักบวชหรือเพศสมณะชีพรามหณ์ มักก้าวหน้า มีคนยำเกรง มีอำนาจวาสนาเจรจาไพเราะมีเหตุผล มีนิสัยชอบเก็บตัว แต่บางครั้งมักชอบเดินทางไกลอย่างเงียบ ๆ ชอบโต้แย้งอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่เอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบด้วย

    ถ้าท่านเป็นชาย  มักเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องการเรื่องงานเกินไป อาภัพญาติพี่น้อง มิตรสหาย ทำราชการดีมีทางก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่มักจะขาดความสุขในการครองเรือน

    ถ้าท่านเป็นหญิง  จะเป็นแม่บ้านที่ดีเด่น มีความเป็นอยู่อย่างมีระเบียบ แต่งกายเรียบร้อยไม่ชอบฉุดฉาด รักบ้านรักครอบครัว มีเสน่ห์ หากยิ้มบ่อย ๆ จะเพิ่มบุคคลิกภาพให้เป็นที่สุดสะดุดตาต้องใจเพศตรงข้ามมากทีเดียว