คำพยากรณ์
  ท่านผู้เกิดเดือน ๗  หรือราศีเมถุน

    คนเกิดเดือน ๗   หรือเดือนมิถุนายน  คือ ท่านผู้เกิดในเดือนที่พระอาทิตย์อย่างเข้าสู่ราศีเมถุน มีลักษณะดังนี้:-

    ชาวราศีเมถุน   เป็นคนทำอะไรคล่องว่องไวแต่ไม่สู้จะมีระเบียบเรียบร้อยสุกเอาเผากินโกรธง่ายหายเร็ว เจ้าอารมณ์ ไม่มีหัวคิดริเริ่ม ดื้อดึงชอบเอาชนะ ไม่สู้จะมีเหตุผล ชอบคุยโอ่โอ้อวดในเรื่องไร้สาระ มีจิตใจรวนเรไม่แน่นอน ทำราชการหรือการค้าขายไม่ดี แต่มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ชุบเลี้ยง หากทำงานในบ้านที่นักประชาสัมพันธ์ โฆษกหรือการนายหน้าตัวแทนจึงจะดี เพราะมีศีลปในการเจรจาพาทียิ้มง่าย โกรธง่ายเป็นชายเจ้าอารมณ์เป็นหญิงเจ้าน้ำตา เป็นสมณะชีพราหมณ์ มักจะอยู่ได้ไม่นานเพราะร้อนผ้าเหลือง ข้อเสียอยู่ที่หลงกโลบายคนอื่นได้ง่าย ๆ

    ถ้าท่านเป็นชาย   มักมีอารมณ์ทางเพศเฉยชา มีความผิดปกติในทางเพศสัมพันธ์ อาจจะเป็นคนรักเพศ กะเทย หรือชอบไปในทางไม่สู้สนใจในเพศตรงกันข้าม เรียนวิชาลึกลับ หรือครู - อาจารย์ดีมีทางก้าวหน้า

    ถ้าท่านเป็นหญิง   มักมีอารมณ์เพศรุนแรง ไม่รู้จักเอิบอิ่มชิมรส มีเสน่ห์มากเป็นที่สนใจของทางเพศตรงกันข้ามมากที่สุด หากรับการศึกษาน้อย ไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมชายมักจะเป็นเมียลับเมียเก็บเขา