วันไหน ๆ ก็ดี

     ท่านจะเกิดวันไหนไม่สำคัญ            ปัจจุบันทำดีไว้จะให้ผล
    แม้จะเกิดฤกษ์วันดีมีมงคล           ใช่จะพ้นจากความชั่วที่ตัวทำ
   จงถือวันเพื่อเชิดชูบูชาพระ           เพื่อลดละอบายข้างฝ่ายต่ำ
   เพื่อระลึกถึงกรรมดีที่ควรทำ          เพื่อน้อมนำจิตใจใฝ่ความดี

   ถ้าถือวันนั้นเป็นเช่นของขลัง           แล้วมัวนั่งรอวันเลิศประเสริฐศรี
   ชีวิตก็จะอับเฉาเศร้าทั้งปี               โอกาสดีก็ไม่ช่วยอำนวยชัย
   ให้ถือฤกษ์วันพร้อมน้อมนำจิต        แม้ฤกษ์ดีแต่ใจชั่วมั่วอบาย
   ก็อย่าหมายบรรจบพบความดี         ถึงแม้ฤกษ์ไม่ช่วยอำนวยให้
   ก็ตั้งใจไม่ท้อแท้คอยแต่หนี           หากฤกษ์ยามมาอำนวยช่วยทวี
   จะโชคดีสองต่อก่อเกิดตาม ฯ