ฟังเสียงสวดมนต์และเสียงธรรม

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
สวดชินบัญชร
เพลงชินบัญชร(บาลี)
เพลงชินบัญชรแปล
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
สวดพาหุง
นมัสการพระรัตนตรัย
สมาทานพระกรรมฐาน
อุทิศส่วนกุศล
สมาทานศีล ๘
ชุมนุมเทวดา
คาถาเงินล้าน
ทำวัตรเช้า(วัดท่าซุง)
ทำวัตรเย็น(วัดท่าซุง)
อสุภกรรมฐาน(วัดท่าซุง)
ทำวัตรเช้า+แปล
ทำวัตรเย็น+แปล
อานาปานานุสสติ
ขอขมาพระรัตนตรัย
บทพิเศษความเสื่อมต่าง ๆ
สวดสรภัญญา
พุทธัง สรณังของอินเดีย
พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์(ธิเบต)
มหากรุณาธารณีสูตร(ธิเบต)
พระแม่กวนอิมโพธิสัตว์(จีน)
คาถาโพธิบาท
อริยสัจจ์ ๔ ของธรรมปิฎก
นับถือศาสนาอย่าให้เพี้ยน โดยพระธรรมปิฎก
สุขข้างนอกสุขข้างใน โดยพระธรรมปิฎก
ธรรมบรรยายเสียงธรรมแผ่น ๑
ธรรมบรรยายเสียงธรรมแผ่น ๒
ธรรมบรรยายเสียงปลุกแผ่น ๑
ธรรมบรรยายเสียงปลุกแผ่น ๒
ธรรมบรรยายเสียงปลงแผ่น ๑
ธรรมบรรยายเสียงปลงแผ่น ๒
สวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรและบรรยาย