บทสวดต่าง ๆ

หน้าแรก

บูชาพระรัตนตรัย

นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ

ชุมนุมเทวดา

กะระณียะเมตตะสุตตัง

ขอขมาพระรัตนตรัย

คาถาชินบัญชร

สมาทานกรรมฐาน

บทพิจารณาสังขาร

บทแผ่เมตตา

คำอุทิศส่วนกุศล