ลานพุทธศาสนา พระไตรปิฎกฉบับประชาชน ตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน การปฏิบัติกรรมฐาน ทศชาติชาดก10บารมี รวมนิทานญี่ปุ่นแปลไทย รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บบอร์ดพูดคุยถามตอบปรึกษา ห้องชัทพบปะพูดคุย สมุดเยี่ยม ส่งเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์ ค้นหาข้อมูล เก็บหน้านี้ พิมพ์หน้านี้


           
     แจ้งลิงค์ใหม่ แจ้งลิงค์เสียได้ ที่นี่

*ลานพุทธศาสนา
แหล่งรวบรวมเกี่ยวกับพุทธศาสนา ที่มีทั้งพระไตรปิฎกฉบับประชาชน พุทธประวัติ ทศชาติชาดก การปฏิบัติกรรมฐาน นิทานต่าง ๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ควรรู้ และอีกมากมาย

=พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
พระไตรปิฎกฉบับประชาชน โดยย่อจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี ๔๕ เล่ม มหามกุฏราชวิทยาลัย ของคุณสุชีพ ปัญญานุภาพ ที่มีทั้งความเป็นมาของพระไตรปิฎก การสังคายนา ข้อควรรู้จากพระไตรปิฎก พระวินัย พระสุตตันต พระอภิธรรม และรายละเอียดอีกมาก

108 เกจิอาจารย์ดัง
รวบรวมรายชื่อและรูปภาพของเกจิอาจารย์จากภาคต่าง ๆ ของประเทศ

BUDSIR
แนะนำและพัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประวัติความเป็นความของพระพุทธศาสนา และพระไตรปิฎก โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

cdthamma
เป็น website ที่ดีมากๆ จริงครับ เป็น web ที่รวบรวม cd ธรรมะไว้แจกเป็นธรรมทาน และ มี vcd + mp3 หลากหลายถึง 130 กว่า หัวข้อ

First Lord Buddha
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและ พระศรีอารยเมตรา รวมพระ และหลวงปู่ คาถาต่าง ๆ ถามตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า

Free CD Buddha
แจกฟรี ซีดีพระไตรปิฏก ซีดีคำบรรยายธรรมของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฏก และซีดีคำบรรยายธรรมของอาจารย์วศิน อินทสระ

Lotus4th
เผยแพร่ธรรมะ ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม เรื่องเล่า มงคล กรรม 12 คติธรรม รวมรูปภาพ และรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับธรรมะ

Meditation Thailand
ให้รายละเอียด และข้อมูลของวัดทั่วประเทศไทย ที่สอนเกี่ยวกับการทำสมาธิ วิปัสนา

OATSODYOD
ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานเกจิดังทั่วประเทศ พระเครื่องยอดนิยม สิ่งที่เป็นมงคลในชีวิต 38 ประการ ความรู้เรื่องสมาธิสั้น และสืบค้นรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ได้

Rabob
ให้ข้อมูลวัดธรรมกาย ที่เกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎก

Thai Buddhism
รวมลิงค์เว็บไซต์ข้อมูลต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา

Thai Language Buddhism Page
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระสูตร อริยสัจ และคำกลอนสอนธรรม

กฎแห่งกรรม
ธรรมบรรยาย และประสบการณ์ปฏิบัติธรรมจากหนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ ของพระราชสุทธิญาณมงคล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน สิงห์บุรี ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม และรวมบทสวดมนต์

กฎแห่งกรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม เหตุต้นผลกรรม รวบรวมเรื่องราวมาจากประสบการณ์ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว และสอนวิธีการทำสมาธิ

กฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ
ธรรมบรรยายของพระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิตธมฺโม) แห่งวัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี และรวบรวมประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติธรรม

กระทู้อภิธรรมออนไลน์
รวมเว็บบอร์ดเพื่อถาม-ตอบปัญหาทางด้านพระพุทธศาสนา ปัญหาธรรม พระไตรปิฎก

กลุ่มพระสงฆ์นักไอที รุ่นที่ 1
เว็บไซต์นี้จัดทำโดยกลุ่มพระสงฆ์นักไอที รุ่นที่ 1 แห่งประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Moral) แสดงข้อมูลของโครงการ วัดที่เข้าร่วมโครงการ ชื่อผู้เข้าอบรม ตารางอบรม กำหนดการ รายนามคณาจารย์ รวมภาพกิจกรรม และความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา

กลุ่มพุทธธรรมลานทอง
แจ้งข่าวสารการทำบุญ และฟังเทศนา กับพระสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร และมีรูปและประวัติโดยย่อของพระรูปต่าง ๆ และมีไฟล์เสียงที่เทศนาแต่ละครั้งให้ดาวน์โหลด

กลุ่มเยาวชนโครงการปฏิบัติธรรมเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เว็บไซต์ของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประวัติและที่มาของพี่เลี้ยงเนกขัมมบารมี รายชื่อพี่เลี้ยงพร้อมที่อยู่และเบอร์ติดต่อ แผนงาน บันทึกการประชุม ดาวน์โหลดใบสมัครยุวพุทธฯ และรวบรวมเว็บไซต์ทางศาสนาพุทธ

กลุ่มเสขิยธรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ศาสนธรรม เพื่อชีวิตและสังคม ข้อมูลของกลุ่มเสขิยธรรม ความเป็นมา ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ ศาสนธรรมกับชีวิตและสังคม จดหมายข่าวเสขิยธรรม และบทความเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์

กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ข้อมูลของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร สถิติครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน งบประมาณประจำปี สรุปบันทึกการประชุม และประกาศผลการสอบธรรมสนามหลวง

กองทัพธรรม พุทธพล
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

กัลยาณมิตร
รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของกัลยาณมิตร มีบทความ และให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา

กายทิพย์โลกวิญญาณ
เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา การธุดงค์ในป่า ฝึกสติปัฏฐานสี่ ฝึกถอดกายทิพย์และการท่องไปในโลกแห่งวิญญาณ

การศึกษาธรรม
รวมหัวข้อธรรม ธรรมจักร์ วิสุทธิมรรค ภาค ๑ อภิธัมมัตถสังคหะ ปรมัตถธรรม และมิลินทปัญหา มีพระไตรปิฏกให้ดาวน์โหลด

การศึกษาปริยัติธรรม
ศูนย์รวมการศึกษาปริยัติธรรม ในพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทั่วไป

การสังคายนาพระธรรมวินัย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสังคายนา บอกสาเหตุของการสังคายนา รวมข้อมูลการทำสังคายนาครั้งต่าง ๆ

การุณยฆาต
พระธรรมเทศนาเรื่อง การุณยฆาตกับมุมมองตามแนวพุทธจริยศาสตร์

กุศลดอทคอม
ชมรมพุทธศาสน์ออนไลน์สำหรับนักปฏิบัติธรรม และรวบรวบพุทธศาสนสุภาษิตให้ค้นคว้า พร้อมทั้งพจนานุกรมพุทธศาสตร์ มีเว็บบอร์ดสำหรับสนทนาธรรม รวมเว็บไซต์ธรรมะ

ข่าวคณะสงฆ์
สาระธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คติธรรมนำชีวิต
สาระธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ โดย พระพิพิธธรรมสุนทร วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

คนดีดอทคอม
ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา ความสำคัญของการวิปัสสนากรรมฐาน โครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน รูปภาพของโครงการ ข้อแนะนำการเข้าร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โครงการวิสุทธิธรรม ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาและรูปภาพวอลเปเปอร์

คนเมืองบัว
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อาทิ รูปรอยพระพุทธบาทที่ต่าง ๆ วิธีฝึกฤทธิ์ทางใจ อนุสติ10 หรือกรรมฐานทั้งสี่สิบกอง เรื่องเล่าประสบการณ์เรื่องวิญญาณ ฤทธิ์ทางใจ ภาพอภินิหาร ภาพพระบรมสารีริกธาตุ ถาม-ตอบปัญหาธรรมจากคนเมืองบัวและผู้รู้ กำหนดการทำบุญ จัดสอนกรรมฐานแบบฤทธิ์ทางใจในจังหวัดต่าง ๆ

คิดดี ทำดี จิตดี
รวมรวบคำทำนายรายสัปดาห์ พร้อมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิต วิญญาณ การทำสมาธิ เรื่องเร้นลับ การแก้ไข สารภาพบาป กฎแห่งกรรม

คือเซน
ข้อมูลพุทธศาสนานิกายเซน ความรู้เกี่ยวกับศิลปะเซน แสดงแกเลอรี่ภาพถ่าย สินค้างานเซน

ค้นหาธรรม
ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีพุทธสุภาษิต ปรัชญาพูดถึงนิพพาน ธรรมะ พระธรรมคำสั่งสอน และเว็บบอร์ดสนทนาธรรม

งานวิจัยเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิตและสมาชิกนิตยสารพุทธจักร
รายละเอียดงานวิจัยเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสารของนิสิตและสมาชิกนิตยสารพุทธจักร กิตติกรรมประกาศ ปัญหาและความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีการสื่อสาร นิตยสารพุทธจักร ระเบียบวิธีวิจัย ผลของการวิจัย สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จริยธรรมนำชีวิต
สื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักธรรมกับชีวิต รายวิชาสังคมไทย หลักสูตร ป.กศ.สูง พลศึกษา ในวิทยาลัยพลศึกษา

จริยศาสตร์
ความรู้ทางด้านจริยศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา ศีลธรรม

จักนรินทร์โฮมเพจ
รวมลิงค์เว็บไซต์วัดไทย และธรรมะ บอกประวัติของพระพระมหาจักนรินทร์ เหลืองอ่อน

จันทวร อินโน
แนะนำประวัติพุทธศาสนา และวันสำคัญต่าง ๆ

จิตวิญญาณ สมาธิ และพลังแห่งจักรวาล
รวบรวมคติธรรมต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ, จิตวิญญาณ และพลังแห่งจักรวาล เผยแพร่ประสบการณ์ทางจิตที่น่าสนใจ

จิ๊กกุ่ง
บริการตอบคำถามทางพุทธศาสนาแก่เด็กและเยาวชน ประมวลภาพกิจกรรมของเยาวชนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่ายเยาวชนพุทธศาสตร์

ชมรมนิสิตมหาจุฬาสัมพันธ์
รายงานข่าวสารของชมรม ให้ความรู้เรื่องพุทธประวัติ รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา มีบอร์ดแสดงความคิดเห็น

ชมรมผู้ใฝ่ในธรรม [นนทบุรี]
ตอบปัญหาธรรมะ บรรยายธรรมะโดย อ. สรรค์ชัย พรหมฤาษี ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักคำสอนพุทธศาสนา

ชมรมพุทธศาสนา"กัลยาณมิตร" บริษัท เอไอเอ จำกัด
ติดตามกำหนดการบรรยายธรรมของชมรมพุทธศาสนา บทความทางพระพุทธศาสนา และฟังเพลงไพเราะ ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ

ชมรมพุทธศาสน์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ข้อมูลเกี่ยวกับชมรม และข่าวสารของชมรมพุทธศาสน์ ประเพณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมทั้งเสนอความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ หลักธรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนาในประเทศไทย และรวมเว็บไซต์ทางด้านพระพุทธศาสนา

ชมรมรักษ์พระบรมธาตุ
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทยคือกลุ่มคนที่มีพระธาตุและศึกษาเรื่องพระธาตุมานานนับสิบปี จึงได้เผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ต่อพุทธศาสนิกชน เพื่อหวังให้พระธาตุทั้งหมดเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่สักการะส่วนกลางของพุทธศาสนิกชนในที่สุด

ชมรมเวบพระพุทธศาสนา
ศูนย์พุทธธรรมทั่วโลก รวมเรื่องราว ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนา กระทู้ธรรมะ รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนาทั้งไทยและต่างประเทศ และรวมภาพกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศ

ชาดกพระเจ้าสิบชาติ
ความรู้เกี่ยวกับบารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระภูริทัต พระพรหมนาท พระวิฑูร พระเวสสันดร พระเนมิราช พระมโหสถ พระจันทราช ครบ 10 ชาติ 10 บารมี

ชาวพุทธ
ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ ทศชาติ โครงสร้างศาสนาพุทธ และวันสำคัญต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ

ชาวไทยพุทธ
ให้ความรู้เกี่ยกับพระพุทธศาสนา รวมพุทธประวัติ พุทธศาสนธรรม ศาสนพิธี และความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

ชีวิตสดใสด้วยธรรมะ
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน ภาพพุทธประวัติ แผนที่พุทธประวัติ พจนานุกรมศัพท์ธรรมะ

ซีดีธรรมะ
รวบรวมซีดี พระธรรมเทศนา ของพระอาจารย์ต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุญาตให้นำมาเผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยเป็นตัวกลางระหว่างผู้มีแผ่นซีดีที่ต้องการนำมาเผยแพร่กับผู้ต้องการซีดีเพื่อนำไปศึกษา

ดวงเด่น นุเรมรัมย์
โฮมเพจของ ดวงเด่น นุเรมรัมย์ แนะนำตัวและนำเสนอโลกทัศน์ทางด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา จริยศาสตร์ เพื่อการทำความเข้าใจโลก ชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ดูอโศก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่พุทธสถานสันติอโศก และพระพุทธศาสนาตามแนวทางสันติอโศก

ตะวันธรรม
เว็บไซต์ที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดธรรมกาย รายงานข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด สอนหลักธรรมะ

ตามรอยธรรมพระป่าหลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ
ตามรอยธรรมพระป่า หลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ รวมความรู้ ธรรมะ คำสอนทางศาสนา และรวบรวมคำถาม คำตอบจากศิษย์ และหลวงพ่ออารยะวังโส ภิกขุ

ตำนานพระพิฆเณศวร์
ประวัติของพระพิฆเณศวร์อย่างละเอียด บทสวดเจ้าแม่กวนอิม หลักการปฎิบัติตามแนวสำนักวัดทับสะแก พุทธภาษิต ตะลอนทัวร์เกาะกรุงรัตนโกสินทร์ รู้เรื่องประวัติศาสตร์อย่างง่าย ๆ วิธีหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยการอยู่เหนือดวงชะตา

ถาม-ตอบปัญหาธรรม
บริการถาม-ตอบออนไลน์ปัญหาธรรมถึงท่านอาจารย์สุจินต์ หรือวิทยากรของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

ถาวรดอทเน็ต
ประวัติพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และประวัติหลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร ประวัติการสร้างศาลพระราชศรัทธา ผลงานมูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา มูลนิธิถาวรจิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย

ถ่ายทอดสดเสียงธรรมะจากรายการวิทยุ
ถ่ายทอดสดเสียงบรรยายธรรมะออนไลน์ และถาม- ตอบ ปัญหาธรรมะ

ทดสอบธรรมะ
แบบทดสอบความรู้ทางพุทธศาสนา ธรรมะพื้นฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ และธรรมวิภาค

ทางนฤพาน
วรรณกรรมทางพุทธศาสนา มีห้องสนทนา แนะนำเว็บไซต์ และให้ความรู้อื่นๆ ทางด้านพุทธศาสนา

ทางสายเอก
รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า

ทำความดี
เว็บไซต์ประกาศเชิญทำบุญ รวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอน

ทำบุญ
รวบรวมข่าว ประกาศข่าวการทำบุญ ตามสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ท่านพระอาจารย์ สำเภา สนฺติญาณโก
หลักธรรม คำสั่งสอน ธรรมะสายทางนรก ธรรมะสายทางสวรรค์ ธรรมะสายทางมนุษย์ ธรรมะสายทางพระนิพพาน (ธรรมะพิสดาร) ของ ท่านพระอาจารย์ สำเภา สนฺติญาณโก และเสนอข้อมูลของวัดประจันตคามเสมาราม จังหวัดปราจีนบุรี

ธรรมจักร
คำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา มีพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร คาถาพาหุงฯ คาถาชินปัญชร และรวมโหวตเว็บธรรมะที่คุณชอบ

ธรรมชาติ
ความรู้เกี่ยวกับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สังฆาทิเสส มานัต

ธรรมประทานพร
พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระ วัดท่าซุง บริการถาม-ตอบปัญหาธรรม และบทสวดมนต์

ธรรมศึกษา
แนวทางศึกษาพระไตรปิฏก ตามพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาหรือการอบรมเจริญสติปัฏฐานในชีวิตประจำวัน

ธรรมศึกษา
บทเรียนธรรมะออนไลน์ แบ่งการศึกษาออกเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก พร้อมทั้งแบบทดสอบ

ธรรมสภา
เสนอเรื่องสถานที่จริงที่สำคัญของพุทธศาสนา พระราชธรรมของพระมหากษัตริย์ไทย ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-9 ประวัติพระธรรมาจารย์ 15 องค์ พร้อมหลักธรรม ต้นกำเนิดคาถาชินบัญชร บทสวด พร้อมคำแปลที่ถูกต้อง

ธรรมสมาคม'43
เผยแพร่หลักคำสั่งสอนของพุทธศาสนา สนทนาธรรมะเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติธรรม

ธรรมะ
รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับศาสนา คำสอนและโอวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทำสมาธิ การปฏิบัติธรรม บทสวดมนต์ต่าง ๆ หลักวิธีดับทุกข์ และรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับศาสนาพุทธ

ธรรมะ
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับธรรมศึกษาชั้นตรี รวมวิชาที่เปิดสอน ราชชื่อคณะผู้บริหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะทั่วไป สอนคติธรรมประจำใจ

ธรรมะ
รวบรวมหลักธรรม พุทธประวัติ และบทสวดมนต์ บริการเว็บบอร์ดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องธรรมะ

ธรรมะ จากพระป่า
รวมธรรมเทศนาของพระสุปฏิปันโน รวมถึงหลวงปู่ และพระอาจารย์อื่น ๆ แจ้งตารางการแสดงธรรมโดยพระกรรมฐานในกรุงเทพฯ

ธรรมะบรรยาย
ฟังธรรมบรรยายออนไลน์โดย อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ธรรมะบอร์ด
บอร์ดสำหรับสนทนาธรรมะในแวดวงผู้สนใจเสวนาเรื่องธรรมะทั้งหลายของเมืองไทย

ธรรมะในคำกลอน
คำกลอนสอนธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุ แบ่งหัวข้อธรรมะออกเป็นหัวข้อ อาทิ หมวดการงาน หมวดเตือนตน หมวดอธิบายธรรมะ หมวดอธิบายเรียนศาสนา หมวดความตาย หมวดเป็นให้เป็นหมวดศีลธรรม หมวดมงคล หมวดมอง-มอง หมวดปกิณกะ หมวดโลก

ธรรมะไทย
รายงานกิจกรรมและข่าวสารทางพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับ ศีล, ทาน, สมาธิ, วิปัสสนา, กรรม และกวีธรรมะ มีธรรมะพุทธศาสตร์ พุทธศิลป วัฒนธรรม ประเพณีไทย รวมทั้งแนะนำวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ธรรมะไทยแลนด์
มีคำสอนของพระพุทธศาสนา รวมบทสวดมนต์ มรรคมีองค์แปด และข้อแนะนำการใช้ชีวิตที่มีคุณค่า

ธัมมทีโป
ให้ความรู้เรื่องมหาสติปัฏฐาน 4 การกลับมาของทางสายเอก ให้รายละเอียด และคำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกมหาสติปัฏฐาน 4

ธัมมโชติ - วิเคราะห์พุทธธรรมในเชิงวิทยาศาสตร์
ให้ความรู้เกี่ยวกับ พุทธศาสนา ตอบปัญหาธรรม แนะนำหนังสือน่าอ่าน และแนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม

นักเรียนพระพุทธศาสนา โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
รวมข้อมูลการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา รวบรวมธรรมะ นิทานชาดก พร้อมกับประวัติพระพุทธศาสนา

นิ่ง
ความรู้ทางพระพุทธศาสนา มีคำภีร์ละกาม นิทานธรรมะ สอนทำสมาธิ บทสวดมนต์

น้อมสู่ใจ เล่ม 1
รวมบทกลอนธรรมะ จากหนังสือ "น้อมสู่ใจ เล่ม 1" แต่งโดย พระประสงค์ ปริปุณฺโณ

บทสวดมนต์
พระคาถาลดเคราะห์บรรเทากรรม พระคาถาอิติปิโสนพเคราะห์ วิธีการเจริญภาวนาสวดพระคาถาอิติปิโสนพเคราะห์บรรเทากรรม พระอาการวัตตาสูตร คาถาท่านพระยายมราช คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

บันทึกลับภิกษุนิรนาม
รวมธรรมเทศนาพระกรรมฐาน มีแนวทางปฏิบัติธรรม และปุจฉาวิสัชนาธรรม

บ้านธรรมรัตน์
พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้เรื่องศาสนา ความรู้ทางการแพทย์ ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลดโปรแกรม ข่าวรับสมัครงาน สอนทำโฮมเพจ รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา และลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

บ้านฝัน
ความรู้สาระทางพระพุทธศาสนา และอื่นๆ รวมถึงความรัก ความอบอุ่นและปรารถนาดี ไว้ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

ปกิณกะภาพ : พุทธประวัติ
รวมภาพ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูตร จนถึงปรินิพพาน

ปฎิจจสมุปบาท
กระบวนการทางจิตแห่งการเกิดขึ้น และดับไฟแห่งทุกข์ใช้ในการดับทุกข์ และการปฏิบัติ

ปฏิจจสมุปบาท
ข้อมูล หลักการ และหลักธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท ว่าด้วยกระบวนการจิตของการเกิดขึ้นและดับไปแห่งทุกข์

ปภฺสสโร
โฮมเพจของหลวงพ่อ สพฤกษ์ ปภฺสสโร ลูกหลวงพ่อ พระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) เผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น รายการธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า AM.1053วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 04.00 - 05.00 น.

ประวัติและหลักธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ประวัติของหลวงพ่อพุธโดยละเอียด, รูปภาพ,หนังสือและเทปธรรมะ, หลักธรรม, ประวัติวัดป่าสาลวัน, งานพระราชทานเพลิงศพ

ปลาทองธรรม
รวมภาพของพระพุทธเจ้า หลวงปู่และพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เกร็ดประวัติครูอาจารย์ รวมพระธรรมโอวาทต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดเพลงพุทธคุณ และพระธรรมคำสั่งสอน

ปัญญานันทะอมตะธรรม
เผยแพร่ธรรมะ และหลักคำสอน ของหลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ

ปู่โตดอทคอม
จำหน่ายหนังสือบทสวดมนต์ ภาคการ์ตูน มีสองภาษา ภายในเว็บไซต์แสดงประวัติหลวงปู่โต บทสวดพระคาถาชินบัญชร บทแผ่เมตตา ศีลห้า คำบูชาพระรัตนตรัย พระไตรปิฎก พาหุงมหากา

พระธรรมคำสั่งสอน
รวมคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา อานิสงส์ในการทำบุญ ศัพท์พุทธศาสนาไทย-อังกฤษ กฎแห่งกรรม และข้อคิด สุภาษิตทางพุทธศาสนา

พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมไฟล์เสียงปาฐกถาธรรมะของพระธรรมโกศาจารย์ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี

พระบรมธาตุทั่วเมืองไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับพระบรมธาตุ บอกประวัติความเป็นมาของพระธาตุที่สำคัญในเมืองไทย รายงานข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมธาตุ ชมภาพพระธาตุเจดีย์ และพระอรหันตธาตุ

พระพุทธประวัติ
พระพุทธประวัติของพระปฐมสมโพธิ และพระเวสสันดร บทสวดพุทธชัยมงคลคาถา พร้อมคำแปล และพระคาถาชินบัญชร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

พระพุทธศาสนา
ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า พระศรีอารียเมตไตรย แนะนำมงคลชีวิต และหลักธรรมะสำหรับการดำเนินชีวิต

พระพุทธศาสนา
ประวัติของพระพุทธเจ้า ภาพสังเวชนียสถาน และหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ควรทราบ

พระพุทธศาสนา
ประวัติพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัย พระอริยสงฆ์ การเผยแผ่พุทธศาสนา วันสำคัญทางพุทธศาสนา การสังคายนาพระไตรปิฎก พระคัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และในประเทศไทย

พระพุทธศาสนา
บทเรียน สาระ ความรู้ ธรรมะ ศาสนา พระธรรมคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

พระพุทธเจ้า
ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา พระพุทธประวัติ ธรรมะ และพุทธศาสนสุภาษิต

พระมหาวินัย ปุญญฺญาโณ
บอกประวัติและแนะนำผลงานของพระมหาวินัย ปุญญฺญาโณ ถามตอบปัญหาทางพุทธศาสนา รวมลิค์เว็บไซต์ศาสนา

พระรัตนตรัย
คำสอนของ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน รวมความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ธรรมะ คำสอน ต่าง ๆ

พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
บอกประวัติ และผลงาน รวมบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

พระสังกัจจายน์ (พระมหากัจจายนเถระ)
ข้อมูล ประวัติ และเรื่องราวของพระสังกัจจายน์ หรือพระมหากัจจายนเถระ ผู้เป็นเอตทัคคะทางอธิบายธรรม คือผู้เป็นเลิศในอธิบายขยายพุทธพจน์

พระอภิธรรม
คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับพระอภิธรรม อย่างละเอียด

พระเจ้าสิบชาติ
เนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าสิบชาติ ที่มีเนื้อหาสาระได้อย่างละเอียด เป็นเหมือนนิทานชาดก เกี่ยวกับบารมี 10 ของพระพุทธเจ้า มีทั้งพระเตมีย์ใบ้ พระมหาชนก พระสุวรรณสาม พระภูริทัต พระพรหมนาท พระวิฑูร พระเวสสันดร พระเนมิราช พระมโหสถ พระจันทราช ครบ 10 ชาติ 10 บารมี

พระแก้วมรกต
บอกประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีภาพประกอบให้ดู

พระไตรปิฎกออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับพระไตรปิฎกตั้งแต่ เล่ม 1- 45 มีบทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

พระไทยเน็ต - ชุมชนพระไทยในอินเทอร์เน็ต
รายงานข่าวสารด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพุทธศาสนา คือ แวดวงสงฆ์ ข่าวการศึกษา ปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรม สื่อธรรม

พลังสมาธิชั้นสูง
เว็บไซต์เกี่ยวกับการสมาธิชั้นสูง ความหมายของจิตเข้มแข็งกับพลังจิต สมาธิจิตภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ กฎแห่งกรรม สิ่งที่ควรละในการปฏิบัติสมาธิ วิธีปฏิบัติให้เกิดพลังสมาธิ สัจจะ พลังธาตุ ไตรลักษณ์

พุทธจิตวิทยา
สาระความรู้เกี่ยวกับพุทธจิตวิทยา พุทธวิธีการสอน พุทธวิธีสร้างสุข พุทธวิธีความรัก สุขภาพจิต ทฤษฎีบุคลิกภาพ

พุทธทาส
บอกประวัติ และผลงาน รวบรวมบทความ หลักธรรม กระทู้ธรรม ธรรมะในคำกลอน หนังสือแนะนำ และธรรมบรรยายต่าง ๆ ของท่านอาจารย์พุทธทาส

พุทธทาสภิกขุ
บอกประวัติของท่านพุทธทาสภิกขุ แนะนำสวนโมกขพลาราม อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี รวมคำสอนของท่านพุทธทาส ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา และพระอริยสงฆ์

พุทธทาสศึกษา
ชีวประวัติ รวมบทความ รูปภาพ วาทะ และผลงานต่าง ๆ ของท่านพุทธทาสภิกขุ

พุทธธรรมรัฐสภา
เครือข่ายพุทธศาสนาของรัฐสภา ธรรมะ ปาถกฐาธรรม และความรู้เกี่ยวกับธรรมะเรื่องต่าง ๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร

พุทธบุตร
ธรรมะคำสอนและประวัติของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤาษีลิงดำ), กรรมฐาน40, สนทนาธรรม, รวมคำสอน, ประสบการณ์เจอผี, หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม, พระโพธิสัตว์, คำสอนพระสุปฏิปันโน, ข่าวงานบุญ, กำหนดการธัมมวิโมกข์, และนานาสาระต่างๆ อีกมากมาย

พุทธมามะกะ
รวบรวมบทสวดมนต์เช้า บทอาราธนาธรรมต่าง ๆ บทสวดมนต์ที่สำคัญ ประวัติพระพุทธเจ้า ยอดพระไตรปิฎก มงคลชีวิต 38 ประการ

พุทธรรมะดอทคอม
เกี่ยวกับธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า สาระความรู้เกี่ยวกับธรรมะ คติสอนใจ และถามตอบธรรมะออนไลน์

หน้า    1    2