ลานพุทธศาสนา พระไตรปิฎกฉบับประชาชน ตั้งแต่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน การปฏิบัติกรรมฐาน ทศชาติชาดก10บารมี รวมนิทานญี่ปุ่นแปลไทย รวมลิงค์ต่างๆ
เว็บบอร์ดพูดคุยถามตอบปรึกษา ห้องชัทพบปะพูดคุย สมุดเยี่ยม ส่งเมล์ถึงเว็บมาสเตอร์ ค้นหาข้อมูล เก็บหน้านี้ พิมพ์หน้านี้


           
     แจ้งลิงค์ใหม่ แจ้งลิงค์เสียได้ ที่นี่

พุทธประวัติ
มีรายละเอียดพุทธประวัติ ตั้งแต่ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน พร้อมภาพประกอบ อีกทั้งยังมีปกิณกะที่น่ารู้ด้วย

พุทธศาสนสุภาษิต
รวบรวมคติพจน์ พุทธพจน์ พุทธศาสนาสุภาษิต คำสอนในพระพุทธศาสนา

พุทธศาสนา
มีบทความ และสอนหลักธรรมะ รวมลิงค์เว็บไซต์เกี่ยวกับพุทธศาสนา

พุทธศาสนา
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทย พุทธประวัติ พระวินัยปิฎก พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ พระคาถา บทสวดมนต์ และอื่น ๆ

พุทธศาสนามหายาน วัชรยานแห่งธิเบต
ศูนย์รวมพระพุทธะธรรมคำสั่งสอนตามหลักพุทธศาสนามหายาน และวัชระยาน บอกประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนา, พระอาจารย์โพธิ์แจ้ง และพระอาจารย์โซนัมรินโปเช่ รวมภาพพุทธศิลป์ให้ชม

พุทธศาสนิก
รวมหลักคำสอนทางพุทธศาสนา มงคลชีวิต ธรรมะต่างๆ และพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า

พุทธศาสนิก
รวมหลักคำสอนของพุทธศาสนา ภาพปริศนาธรรม บทความธรรมะ แจกเทป และหนังสือธรรมะ

พุทธสมาธิ
หลักพุทธธรรม พระธรรมคำสั่งสอนของพระอาจารย์ต่าง ๆ รายการอบรมกรรมฐาน วัดโสมนัสวิหาร (พระธรรมวิสุทธิกวี) ถามตอบปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับธรรมะหรือหลักการปฏิบัติสมาธิต่าง ๆ รวบรวมเว็บไซต์ศึกษาธรรมะทั้งในไทยและในต่างประเทศ

พุทธะไอที
รวมรวมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า รับฟังเพลงธรรมมะ ฟังเทศก์ อ่านบทกวี ข้อคิดสอนใจทางพุทธศาสนา

พุทธาดอทคอม
รวมความรู้ทางด้านพุทธศาสนา อาทิ พุทธประวัติ บทสวดมนต์ มงคลคาถา บทเจริญพระพุทธมนต์ คำถวาย คำอธิษฐาน นิทานธรรม สตรีในพุทธกาล คำสู่ขวัญโบราณ การปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน บทกลอน คำสอน ประเพณี วัฒนธรรมไทย สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์งานบุญกุศลต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์

พุทธาวุธ
รวมหลักคำสอน ทางพุทธศาสนา ที่ตีพิมพ์เป็นหนังสือให้อ่าน

พุทธแท้
ตอบปัญหาธรรมสำหรับผู้สนใจในธรรม โดยผู้บรรลุธรรม มีรายละเอียดของผู้ตอบปัญหาธรรมว่าตนเองบรรลุธรรมได้อย่างไร

ฟรี อีเมล์ บริการรวดเร็วทันใจ ศิลปะวัฒนธรรมไทย
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา รวมลิงค์ของฟรี และความรู้ต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ต แจกฟรีอีเมล์ ชื่อคุณ@budzba.com

ภาษาธรรมดอทคอม
รวมหลักคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมเว็บบอร์ดระบายทุกข์ กระทู้ธรรมะ และรวบรวมเว็บไซต์ธรรมะ

ภิกษุณีไทย
การสืบสายภิกษุณีไทย วัตรทรงธรรมกัลยาณี ประวัติความเป็นมา กิจกรรมที่น่าสนใจ ข้อมูลมูลนิธิพุทธสาวิกา

ภิกษุณีไทย-วัตรทรงธรรมกัลยาณี
ความรู้ในเรื่องธรรมะ ศาสนาพุทธ และภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการตอบปัญหาธรรมะต่าง ๆ ข้อมูลมูลนิธิพุทธสาวิกา และข่าวประชาสัมพันธ์

มงคลชีวิต 38 ประการ
เสนอข้อมูลมงคลชีวิต 38 ประการ คติธรรม ธรรมสุภาษิต และแนะนำหนังสือมงคลชีวิต

มงคลชีวิต 38 ประการ ฉบับธรรมทายาท
ให้ข้อมูลมงคลชีวิต 38 ประการ แนะนำคติธรรม และคำสอนที่ควรปฏิบัติตน

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย [พิษณุโลก]
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม รวมบทความ หนังสือธรรมะ และปรัชญาทั่วไป

มหาสถูปสาญจีและพุทธสถานในอินเดีย-เนปาล
ข้อมูลเกี่ยวกับ มหาสถูปสาญจี มรดกโลกของชาวพุทธ ภาพและบทความพุทธสถานที่สำคัญ ๆ ในประเทศอินเดีย และเนปาล บทความข้อเขียนทางพระพุทธศาสนา ข้อมูลเมืองลลิตปุระ พุทธตันตระแบบเนปาล

มหาสาวก-พุทธสาวก
รวบรวมประวัติพระสาวก พระสาวิกา อุบาสก และอุบาสิกในสมัยพุทธกาล เรื่องราว ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

มหาเถรสมาคม
ประวัติมหาเถรสมาคม อำนาจหน้าที่ คณะกรรมการสมาคม ข้อมูลสมเด็จพระสังฆราชอดีต-ปัจจุบัน กฎหมายคณะสงฆ์ ทำเนียบคณะสงฆ์ รายชื่อวัดไทยในประเทศและต่างประเทศ รายชื่อพระต่างประเทศในประเทศไทย และข่าว บทความต่าง ๆ

มาฝึกสมาธิกันเถอะ
ให้ความรู้เกี่ยวกับ สมาธิ ประโยชน์ของการฝึกสมาธิ แนะนำสถานที่สำหรับฝึกสมาธิ

มิตรทางใจ
เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ให้หลักธรรมนำชีวิต มีการแจกเทปธรรมะ ซีดีธรรมะฟรีเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา

มิติที่ 4
ความรู้เกี่ยวกับการฝึกจิต การดับทุกข์ ตัดกรรม วิธีแผ่เมตตา ทำบุญ วิธีหลับอย่างมีความสุข วิธีเพิ่มความสุขเพิ่มพลังชีวิต และกระดานถาม-ตอบปัญหาสภาวะทางจิตและทางธรรม

มิลินทปัญหา
ถาม-ตอบปัญหาทางธรรม เป็นการสนทนาระหว่างผู้ตั้งปัญหาถามคือ พระมิลินท์ กับผู้อธิบายตอบคือ พระนาคเสน

มีธัม
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นองค์กรศาสนา ที่ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสงฆ์และราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการกองทัพธรรม กองทัพไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด ของ กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงาน ป.ป.ส.และ กระทรวงศึกษาธิการ บอกรายละเอียด ประวัติความเป็นมา และภาพกิจกรรมของศูนย์

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
รวบรวมความรู้ทางพระพุทธศาสนา ธรรมะ หนังสือธรรมะ และประวัติของสมเด็จ 1-19 พระองค์ รวมลิงค์เว็บไซต์พระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิวโรทาต์ในพระสังฆราชูปถัมภ์
การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของท่านอาจารย์อูบาขิ่น-สอนโดยท่านอาจารย์โกเอ็นก้า คำอธิบายของวิปัสสนา คำแนะนำในการเข้าอบรม ประวัติท่านอาจารย์โกเอ็นก้า ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางนี้ในประเทศไทย ตารางการอบรม

มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
รวบรวมข้อมูลทางพระพุทธศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับพระอภิธรรม บอกประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้งของมูลนิธิ มีรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิ

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมเผยแพร่พระพุทธศาสนา เน้นการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน โดยวิปัสสนาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย, พระสุเมโธ และพระมหาเหล็ก

ยุวสงฆ์
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ไทย ข้อมูล สาระ บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

รวมเว็บไซต์พระพุทธศาสนา
ศูนย์รวมเว็บไซต์ทางด้านพระพุทธศาสนา ในประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ อาทิ การศึกษา ความรู้ทั่วไป พระสงฆ์ วัด องค์กร พระธรรมคำสั่งสอน

ระฆังทองดอทคอม
ความรู้ทางด้านพระธรรม ธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสูตร

รัตนพิมพวงศ์ คำฉันท์
ประวัติพระแก้วมรกตตั้งแต่กำเนิดในอินเดีย ถึงมาสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยนำเสนอในรูปของคำฉันท์ ในรูปแบบต่าง ๆ

รายการธรรมะร่วมสมัย
รายการวิทยุเพื่อสอนธรรมะ ออกอากาศคลื่น FM 100.5 และ AM 1423 สำหรับวันจันทร์-ศุกร์ สามารถรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 00.30-02.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ สามารถรับฟังตั้งแต่เวลา 00.00-02.00 น. ดำเนินรายการโดย พล.ต. ทองขาว พ่วงรอดพันธ์

รุ่งเรืองพานิช
จำหน่าย และส่งออก พระพุทธรูป รูปหล่อเทพเจ้าของจีนและอินเดีย รวมทั้งสังฆภัณฑ์ทุกชนิดสำหรับพระสงฆ์

โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์
เป็นสถาบันทางการศึกษาของพุทธศาสนา เปิดสอนทั้งแผนกนักธรรม บาลี และสามัญศึกษา (ม.1-ม.6)

ลานธรรมเสวนา
กระดานสนทนาธรรมตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก พระสุตตันตปิฎกออนไลน์ และพจนานุกรมพุทธศาสน์

วัดป่าดอทคอม
รวบรวมประวัติพระกรรมฐาน รวมวัดป่ากรรมฐานทั่วประเทศ ธรรมะ หนังสือ ฟังธรรม ข่าวกรรมฐาน กิจกรรมปฏิบัติธรรม เว็บบอร์ดสนทนาธรรม แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานบุญวัดป่ากรรมฐานทั่วประเทศ

วิชัยดอทเน็ต
รวบรวมเรื่องเก่าที่เขียนโดยนักปราชญ์ ธรรมะและคติธรรมคำสอน ข้อมูลที่พักสำหรับนักเดินทางแบกเป้ เรื่องราวเกี่ยวกับการปั่นจักรยานท่องโลก คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางแบบประหยัด มีเว็บบอร์ดถาม-ตอบปัญหาและเล่าเรื่องต่าง ๆ

วิถีอนุตรธรรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติพระอาริยะ ความรู้เกี่ยวกับบาปกรรม กฎแห่งกรรม การกินเจ เกร็ดธรรมะ รวมเพลงธรรมะ ดาวน์โหลดข้อมูลธรรมะ

วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
บอกประวัติของวิทยาลัย รายงานข่าวสาร และโครงการต่าง ๆ ของวิทยาลัย มีความรู้ออนไลน์ให้เรียน รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

วิปัสสนาธุระ นานาชาติ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ
เผยแพร่ความรู้ธรรมะ สมาธิ-วิปัสสนา สำหรับบุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

วิปัสสนาโฮมเพจ
เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ของฝ่ายวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิปัสสานาเชียงใหม่ดอทคอม
มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปฎิบัติธรรมในแนวสติปัฎฐานสี่ ภายในเว็บไซต์ เสนอข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ระเบียบการ ตารางเวลาการอบรม ภาพกิจกรรม ไฟล์เสียงธรรมะบรรยาย

ศาลพระพรหม เอราวัณ
ประวัติความเป็นมาของศาลพระพรหม เอราวัณ ความศักดิ์สิทธิ์ และการเคารพบูชา

ศาลาธรรม
ข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนา ธรรมะ ข้อมูลการเตรียมตัว พิธีการบวชแบบต่างๆ ข้อห้าม การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวช บทสวดมนต์และคาถา การฝึกสมาธิภาวนา หลักศีลธรรมควรรู้ ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมทางพุทธศาสนา หรืองานบุญต่างๆ

ศาลาปฏิบัติกรรมฐาน
คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าซุง การปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐานสี่ ศีลต่าง ๆ พระคาถา บทสวดมนต์ กสิณ อสุภ อนุสสติกรรมฐาน บารมี อานาปานาสติกรรมฐาน และมีแบบทดสอบทางธรรม

ศาลเจ้าพ่อเสือ [กรุงเทพฯ]
ให้ความรู้เกี่ยวกับศาลเจ้าพ่อเสือ บอกประวัติความเป็นมา แสดงแผนที่การเดินทาง

ศาสนา
ข้อมูล ประวัติ ความเป็นมา และความรู้ต่างๆของพระพุทธศาสนา กฎหมายของพระสงฆ์ของไทย พระไตรปิฎก พระพุทธรูปสมัยต่างๆ และความรู้ต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา

ศาสนาพุทธ
บทสวดพระคาถาชินบัญชร ของสมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี) และรวมภาพเรื่องราวพุทธประวัติ

ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาคุณธรรม มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย แนะนำโครงการเข้าค่ายธรรมะ ค่ายพัฒนาคุณธรรม ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ค่ายฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บ้านเปลี่ยนวิถี

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์ระหว่างวัด สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปในการจัดการอบรมค่ายจริยธรรม การจัดการฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แนะนำศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคเหนือ (จังหวัดเพชรบูรณ์) เครือข่ายองค์กรทางพระพุทธศาสนากับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนไทย ข้อมูลเครือข่าย กิจกรรม รวมภาพพระอาจารย์ และมีเว็บบอร์ด

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้ ดำเนินการจัดเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั่วประเทศ

ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
แนะนำองค์กร ความเป็นมาของศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นโยบายปกป้องพระพุทธศาสนา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร

ศูนย์พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ข้อมูลการปฏิบัติพระกรรมฐาน ณ พุทธเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อธรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนา และสารัตถะน่ารู้ทางพุทธศาสนา และพระธรรม คำสั่งสอน พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์

ศูนย์รวมพระพุทธศาสนา
รวมลิงค์เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้ง และความหมายของดอกบัวบูชา สัญลักษณ์พระพุทธศาสนา

สติปัญญา
สาระ ความรู้เกี่ยวกับธรรมะ อริยสัจ 4 และฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์ 8 แนะนำวิธีเจริญสติปัญญาทางธรรม

สติปัญญาเว็บไซต์
ให้ความรู้เรื่องแก่นธรรม หรือ อริยสัจ 4 การฝึกสมาธิ วิธีฝึกเจริญสติปัญญาทางธรรรมเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์

สถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า
ข้อสงสัยและการค้นคว้า สืบค้นเรื่อง พระพุทธอุบัติภุฒิอยู่ในเนปาลจริงหรือ แบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ปฐมเหตุแห่งความสงสัย พุทธโบราณสถาน ภูมิศาสตร์ พุทธสถาปัตยกรรม วิถีชีวิตในสมัยพุทธกาล ภาษาในสมัยพระพุทธกาล ขนบธรรมเนียมประเพณี ตำนานและพงศาวดาร และข้อสังเกตอื่น ๆ

สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล
ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เพื่อเผยแผ่สมาธิเพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมยุวสาสมาธิ ข้อมูลวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหาร และข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมพระกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลของสมาคมพระกรุงเก่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมคณะสงฆ์ ข่าวคณะสงฆ์ แนะนำศาสนสถานที่สำคัญ และกระดานสนทนาธรรม

สมาธิ
สอนการนั่งสมาธิ และความหมายของสมาธิ ความสำคัญของสมาธิ วิธีปฏิบัติสมาธิ รวมถึงบทสวดมนต์ มีทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ

สมาธิ-สมุนไพรอโรมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับความงามภายในจากธรรมะ และสวยใสด้วยสมุนไพรปราศจากสารเคมีและสารกันบูด รวมเว็บไซต์วัดไทยในประเทศและต่างประเทศ

สมาธิหนุนจิตวิวัฒน์เพื่อความพ้นทุกข์
แนะนำการฝึก และให้ความรู้เกี่ยวกับสมาธิ ทั้งสมถกรรมฐาน วิปัสนากรรมฐาน สมาธิหมุน การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนากายและจิต บอกประวัติของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ

สมาธิเน็ท
เว็บไซต์ส่งเสริมการฝึกสมาธิ ทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน บอกเคล็ดลับการทำสมาธิ แจ้งข่าวสารการอบรมสมาธิต่าง ๆ มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับสมาธิ จิต วิญญาณ และนิทานธรรมะให้อ่าน รวมทั้งแนะนำวัดสำหรับการฝึกสมาธิ

สมาธิเพื่อการบำบัดรักษาโรค
แนะนำวิธีฝึกสมาธิ บอกประเภทและประโยชน์ของสมาธิ และประวัติท่านพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

สันติภาพและเสรีภาพ
ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา พุทธศาสนสุภาษิตบาลี-ไทย-อังกฤษ การปกครองสงฆ์ พระพุทธรูปปางที่สำคัญ รวมทั้งพิธีกรรม และคำบูชาต่าง ๆ

สาธุดอทคอม
รวบรวมข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่อง พระเกจิอาจารย์ ข่าวทำบุญ บอกบุญ แนะนำวัดในภาคต่าง ๆ

สารบัญธรรมปฏิบัติ
แนะนำธรรมะสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมเรื่องขำขัน ถามตอบปัญหา และบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา

สำนักข่าวชาวพุทธ
แนะนำธรรมะสำหรับดำเนินชีวิตประจำวัน รวมเรื่องขำขัน ถามตอบปัญหา และบทความเกี่ยวกับพุทธศาสนา

สำนักงานพุทธมณฑล
ศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าด้านพระพุทธศาสนา ข้อมูลประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานพุทธมณฑล

สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เว็บไซต์เพื่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายนามพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ตำบล ข้อมูลวัดในจังหวัด ข่าวและกิจกรรมคณะสงฆ์ บทความ และข้อมูลทางด้านพระพุทธศาสนา

สำนักงานเจ้าคณะภาค 16
แนะนำสำนักงานเจ้าคณะภาค 16 ประวัติเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค คณะทำงาน ข้อมูลวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร และสุราษฎร์ธานี กฏ-กติกา-มติ-ระเบียบของมหาเถรสมาคม ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และข้อมูลพิธีกรรมต่าง ๆ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ประวัตินักธรรม ทำเนียบผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ ข้อมูลหลักสูตรนักธรรม โครงการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง ระเบียบปฏิบัติ ผลสอบ และข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
เพื่อเป็นค้นหาและสื่อสารกันระหว่างพระธรรมทูตไทยในประเทศและต่างประเทศ ภายในเว็บไซต์มีข้อมูลประวัติความเป็นมาของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) คณะผู้บริหาร ทำเนียบวัดธรรมยุตในต่างประเทศ ทำเนียบรุ่น ข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ

สำนักยุทธธรรม (เซบุคัง)
รวมบทความเกี่ยวกับการพัฒนากาย จิต และธรรม มีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ และภารกิจของสำนักยุทธธรรม

สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม
ประวัติการก่อตั้งสำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรม รายชื่อพระสงฆ์ในสำนักวิปัสสนา แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ธรรมะจากพระไตรปิฎก และบริการถาม-ตอบปัญหาธรรมะ

หน้า    1    2