ตายจากคนไปเกิดเป็นเปตร

หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง