พ่อคนป่าสอนลูกคนป่า ปริศนาจากธูป ดอกบัว ๕ ยอด ความดี ๕ ระดับ
วิธีนอนให้หลับ วิธีเอาชนะคนปากมาก ชีวิตใหม่ สติแตก เชิงตะกอน

สติแตก

                มีผู้แสดงประวัติหรือต้นกำเนิดของสุราไว้หลายกระแสด้วยกัน กระแสหนึ่งเล่าว่า เริ่มแรกนั้น ผู้คิดสูตรต้มกลั่นสุราได้นำเอาเลือดของสัตว์ ๕ ชนิด ผสมลงไปด้วยกัน คือ
                ๑. เลือดนก
                ๒. เลือดงู
                ๓. เลือดหมู
                ๔. เลือดสุนัข
                ๕. เลือดเสือ

                ดังนั้น ผู้ดื่มสุราจนได้ที่แล้ว จึงมักจะแสดงอาการหรือลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้ง ๕ ชนิดนั้นออกมา กล่าวคือ

                ๑. เลือดนก บางคนปกติเป็นคนพูดน้อย แต่สุราทำให้เป็นคนพูดมาก พูดซ้ำซาก พูดไม่รู้จักจบ พูดจาน่ารำคาญ เหมือนนกที่อยู่กันเป็นฝูง มักจะส่งเสียงจ้อกแจ้ก จอแจ ไม่ขาดปาก

                ๒. เลือดงู บางคนปกติเป็นคนเรียบร้อย บุคลิกดี แต่สุราทำให้เสียบุคลิก เดินโซซัดโซเซ เดินไม่ตรงทาง เดินตัวตรง ๆ ไม่ได้ เหมือนงูที่เลื้อยไปตรง ๆ ไม่ได้

                ๓. เลือดหมู บางคนปกติเป็นคนรักสวยรักงาม รักความสะอาด แต่สุราทำให้เป็นคนมักง่าย นอนไม่เลือกที่ สกปรกขนาดไหนก็นอนได้ ข้างถนนหนทาง กลางบาทวิถีก็นอนได้ ไม่ผิดกับหมู นอกจากนี้แล้วยังทำอะไร ๆ ได้ไม่เลือกที่อีกหลายอย่าง

                ๔. เลือดสุนัข บางคนปกติเป็นคนสุภาพ อ่อนโยน แต่สุราทำให้เป็นคนเกะกะระราน กลายเป็นคนประเภท "ตีหัวหมา ด่าแม่เจ๊ก" ใครเดินผ่านเป็นต้องโฮ่งเข้าใส่เหมือนสุนัข บางทีเดินเองยังไม่ค่อยจะไหว ยังบอกให้เพื่อนช่วยหามไปตีกับเขาก็มี

                ๕. เลือดเสือ บางคนปกติเป็นคนใจดี มีเมตตา แต่สุราทำให้มุทะลุดุร้าย ไม่เว้นแม้แต่ลูกกับเมีย ขู่คำรามจะกินเลือดกินเนื้อเหมือนเสือ ที่ถึงกับลงมือลงไม้เลี้ยงลูกเมียด้วยลำแข้งก็มีทั่วไป

                อาการผิดปกติทั้งปวงดังกล่าวมานี้ เกิดขึ้นเพราะสุราไปทำให้ขาดสติหรือสติแตก เพราะสติเป็นเครื่องควบคุมความปกติเอาไว้ เมื่อสติแตก ความปกติก็พลอยแตกไปด้วย กลายเป็นความผิดปกติและเป็นคนผิดปกติ ซึ่งเป็นความเสียหายและน่าเสียดายอย่างยิ่ง

                วิธีแก้ไขในเรื่องนี้ ต้องเริ่มด้วยการค่อย ๆ ลดสุรา ยาเสพย์ติด เมื่อลดได้แล้ว จึงค่อย ๆ ละ เลิก ไปในที่สุด พร้อม ๆ กับการฝึกจิตใจ ฝึกการสร้างสติ ปลุกสติกำกับตัวเองไว้เสมอ ๆ เรื่องนี้พูดง่าย แต่ว่าทำได้ยากมาก แต่ถึงกระนั้นก็อยู่ในวิสัยที่สามารถทำได้ ถ้าลงมือทำตั้งแต่วันนี้และเดี๋ยวนี้ ความสำเร็จก็อยู่ไม่นานจนเกินรอ..............

      เชิงตะกอน