ตายแล้วไปเกิดเป็น.....
หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง